Bộc bạch

Tui lâu nay đúng là không có thời gian và cũng không có thói quen hay kể chuyện nên ít khi bộc bạch tâm tư, chỉ thích tranh luận khi nhậu nhẹt, còn lại như con bò kéo xe, kéo cỗ xe THP lầm lũi đi, ít khi chia sẻ cùng ai, kể cả vợ và con.