Chìa khóa xử lý khủng hoảng truyền thông là hai chữ “minh bạch”

Trần Quí Thanh —– Kính gửi chú Trần Quí Thanh Cảm ơn chú đã trả lời cháu trong bài: “Ý tưởng xa vời sẽ trở thành “nói dóc””. Hôm nay cháu gởi tới chú câu hỏi này: Làm sao để  trụ vững và đảo chiều giành thắng lợi khi có khủng hoảng xảy ra? Cháu … Continue reading Chìa khóa xử lý khủng hoảng truyền thông là hai chữ “minh bạch”