06/02/2018

“Đối với Quỳnh Anh giá trị lớn nhất mà Chuyện nhà Dr Thanh để lại đó chính là giá trị về gia đình, về sức mạnh của tình thân, về tất cả những mối qua hệ trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa các con đối với các bậc sinh thành. Những…