5 Lời khuyên dành cho Start Up

Trần Uyên Phương

Làm thế nào để sở hữu ý tưởng kinh doanh tốt, có thể biến nó thành một công ty trên thực tế – và qua thời gian, công ty ấy trở thành một nhà vô địch quốc gia, khu vực hoặc thậm chí là toàn cầu?

Có 5 nguyên tắc chủ đạo mà Tân Hiệp Phát đã luôn tuân theo, có thể nói việc tuân thủ 5 nguyên tắc chỉ đạo này chính là nền tảng cho thành công của THP ngày hôm nay. 

Phương nghĩ rằng, đây cũng sẽ là những kinh nghiệm bổ ích đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, ở mọi quy mô để có thể đạt được thành công và mức tăng trưởng to lớn hơn. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về 5 nguyên tắc trong cuốn sách “Vượt lên Người khổng lồ” tại link: https://vuotlennguoikhonglo.com/5-loi-khuyen-danh-cho-start-up-doanh-nghiep-nho/

NGUỒN:  Theo Fb Phuong Uyen Tran

Link bài: 5 Lời khuyên…

(https://www.facebook.com/phuonguyentran.thp/photos/a.779326272248813/1244806009034168/?type=3&theater)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *