Cảnh sát giao thông bó tay với bợm nhậu có ‘nồng độ liều’

BÙI THANH TÂM / Tuổi trẻ cười


Trong tình trạng quá tải kho bãi giữ xe vi phạm như hiện nay, cảnh sát giao thông không biết nên xử lý ra sao với những bợm nhậu có ‘nồng độ liều’.

Cảnh sát giao thông bó tay với bợm nhậu có nồng độ liều - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông bó tay với bợm nhậu có ‘nồng độ liều’ – Tranh biếm họa của Bùi Thanh Tâm

Nguồn: https://cuoi.tuoitre.vn/csgt-bo-tay-voi-bom-nhau-co-nong-do-lieu-20230404222608995.htm

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *