Biếm họa về cái lon

Báo Tuổi Trẻ Cười

Nếu bạn đủ trong sáng thì cái lon nước vẫn có nghĩa là cái lon nước mà thôi.

 
NGUỒN:  Báo Tuổi Trẻ cuối tuần dẫn theo Báo Tuổi Trẻ Cười
Link bài: Biếm họa về cái lon…
(https://tuoitre.vn/biem-hoa-ve-cai-lon-20190629155316732.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *