Cải cách thủ tục nộp thuế có lợi cho người dân và cho đất nước

Trần Quí Thanh

—–

Thời gian đóng thuế mất 498 giờ/năm so với 537 giờ/năm là một bước tiến, nhưng đó là những bước tiến của một con rùa so với mức bình quân ASEAN 121 giờ/năm. (Ảnh và lời bình: báo Lao Động)

—–

Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Report) năm 2018, Việt Nam xếp thứ 77 trong trong  tổng số 140 quốc gia được xếp hạng, tụt 3 bậc so với năm trước.

So sánh trong ASEAN, Việt Nam chỉ trên Lào và Campuchia, các  nước trong khu vực đều tăng bậc, trong đó Philippines tăng tới 12 bậc. Việt Nam, Lào và Campuchia đều tụt hạng.

Một điểm đáng lưu ý là năm 2018, Diễn đàn kinh tế thế giới chính thức áp dụng phương pháp mới và công bố Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2018 với việc đánh giá và xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0. Như vậy có nghĩa là thế giới đã không “nói choo ai” mà đã áp dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào đời sống kinh tế thế giới, ai không theo kịp thì tụt hậu, đơn giản vậy thôi.

Bàn về năng lực cạnh tranh toàn cầu thì nhiều nội dung, tui chỉ xin nói về khía cạnh về năng lực đổi mới và sáng tạo.

Năng lực đổi mới và sáng tạo trước hết là từ phía chính quyền, hệ thống hành chính của một quốc gia. Nếu hệ thống máy cái này  trì trệ, lạc hậu, thủ công thì nền kinh tế đất nước tụt hậu.

Đổi mới và sáng tạo cũng có quá nhiều nội dung, tui xin tập trung vào một thứ thôi, và mong chính phủ kiến tạo làm cho được, đó là cải tiến thủ tục nộp thuế.

Hiện thười gian đóng thuế của Việt Nam mất 498 giờ/năm, trong lúc mức bình quân của ASEAN là 121 giờ/năm.

498 giờ tương đương với 41 ngày làm việc để “chi tiêu” cho việc nộp thuế. Một sự vô lý quá sức tưởng tượng của thế giới văn minh và tiến bộ, và càng kinh khủng hơn trong một môi trường của nhân loại thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 công nghệ 4.0.

Thể hiện năng lực cạnh tranh toàn cầu luôn có tiêu chí về khai thác công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử cũng không nói gì khác hơn là công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động hành chính. Việt Nam còn thủ công trong hoạt động hành chính và trong lĩnh vực thuế thì còn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, lãng phí thời gian của xã hội.

Điện tử hóa, số hóa sẽ tiết kiệm thời gian, nguồn lực, và quan trọng là loại trừ tối đa các cơ hội tiếp xúc giữa cán bộ thuế với người đóng thuế, hạn chế tiêu cực.

Đơn giản hóa thủ tục, hạn chế tiêu cực sẽ củng cố niềm tin của dân chúng đối với cơ quan thuế cũng như chính sách thuế của nhà nước.

Cải cách hoạt động của ngành thuế có lợi cho dân chúng và cho đất nước, tại sao không làm nhanh?

Sài Gòn 06/11/2018

TQT

 Bài đọc thêm, Link: Cần giảm thời gian nộp thuế cho dân

(https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/can-giam-thoi-gian-nop-thue-cho-dan-639722.ldo)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *