Gọi vốn thế nào cho hiệu quả?

Trần Quí Thanh —– Kính thưa bác, Chúng cháu là những sinh viên Hà Nội mới ra trường, bắt đầu khởi nghiệp. Vốn là việc đầu tiên chúng cháu cần. Nhưng gọi vốn xưa nay vẫn là vấn đề nan giải. Từ kinh nghiệm của bác thuở mới lập nghiệp, xin bác cho chúng cháu biết cách gọi vốn từ bạn bè và người thân thế nào cho hiệu quả? Rất mong bác bỏ chút thời gian trả lời Chúc bác muôn vàn sức khoẻ Thuỷ Trúc- Hồng Đức- Minh Mạnh. (Hà Nội), Email chung: [email protected]