Để thành phố Thủ Đức là thành phố đáng sống

Trần Quí Thanh

Nguồn hình: Báo Dân Trí

—–

Lâu nay, trên các kênh truyền thông, nói về thành phố Thủ Đức, hợp nhất ba quận Thủ Đức, Quận 9 và quận 2. Theo sự hiểu biết của tui, đây là mô hình phố Đông Thượng Hải, không biết có đúng hay không. Chỉ cách con sông Hoàng Phố, 30 nằm trước khi tui qua, thấy chính quyền Thượng Hải biến một vùng đất hoang sơ thành một thành phố sầm uất. Giải quyết hàng vạn lao động, đem về sự no ấm cho muôn nhà.

Con sông Sài Gòn cắt chia vùng đất Gia Định – Sài Gòn thành hai phần Đông và Tây. Bao nhiêu năm qua, khu vực phía Tây sông Sài Gòn là trung tâm, nhưng đến nay, với dân số trên 10 triệu, là megacity thì các thiết chế cũ không còn tương thích, xét về mặt khoa học.

Các nhà quản lý, các nhà khoa học đưa ra thiết chế chính quyền phía Đông Sài Gòn gọi là thành phố Thủ Đức là quá sáng suốt. Bởi vì như vậy nó mới tương thích với một đô thị phát triển nhanh và đóng góp ngân sách hữu hiệu.

Nhưng để làm tốt hơn, thì phải phân quyền, giao quyền. Cách phân quyền rõ ràng và cụ thể nhất là để cho chính quyền thành phố Thủ Đức phát huy sáng tạo, vực lên mọi nguồn lực để đóng góp cho lợi ích cho TPHCM và quốc gia.

Về thể chế quản trị của chính quyền thành phố Thủ Đức và các chương trình mục tiêu to lớn, tui chỉ xin đưa hai tay ủng hộ.

Trong các chương trình lớn to tát và ghê gớm đó, tui không dám lạm bàn. Chỉ xin hai việc, một là không ùn tắc giao thông, hai là sạch không rác thải để bảo vệ môi trương xanh, sạch.

Để thành phố Thủ Đức là thành phố đáng sống trước hết phải làm được hai việc đó. Không làm  được hai việc đó, thì các câu khẩu hiệu về thành phố thông minh hay giỏi giang gì đó cũng chỉ là trên giấy mà thôi.

 

Sài Gòn ngày 15/11/2020

TQT

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *