Doanh nghiệp sẽ áp dụng hóa đơn điện tử khi có lợi ích thực sự

Trần Quí Thanh

Nguồn: Internet

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy trung bình phải bỏ chi phí trên 1.000 đồng/hóa đơn. Với số lượng 4 tỷ hóa đơn/năm thì chi phí mỗi năm các doanh nghiệp phải bỏ ra lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Nếu dùng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy thì số tiền doanh nghiệp có thể tiết kiệm được lên tới khoảng trên 3.000 tỷ đồng/năm.

3.000 tỉ đồng là một việc, nhưng sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy là cách tốt nhất để giảm biên chế ngành thuế. Điện tử hóa sẽ giúp thay thế thủ công, chính xác, hiệu quả, nhanh chóng.

Giảm con người trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp là giảm những tiêu cực mà bấy lâu nay doanh nghiệp vẫn kêu ca. Sự minh bạch trên hệ thống càng nhiều thì sẽ thay dần những mờ ám trong những căn phòng riêng.

Nghe đến con số 3.000 tỉ đồng chi cho hóa đơn giấy ai cũng thấy tiếc đứt ruột. Doanh nghiệp làm ăn tất nhiên biết tính toán từng đồng, nhưng tại sao vẫn chưa mặn mà với hóa đơn điện tử. Ví dụ như tui, rất khoái cách quản trị mới dựa trên sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại nhất, nhưng vẫn chưa thấy sự hấp dẫn thực sự của việc sử dụng hóa đơn điện tử để sẵn sàng tham gia. Cho nên dễ hiểu vì sao đến nay mới chỉ có 2.000 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử.

Cũng giống như chúng ta tuyên truyền về “Chính phủ điện tử” bấy lâu nay, nhưng vẫn không làm được nhiều vì thiếu tính tương thích. Nơi này điện tử hóa nhưng nơi khác vẫn thủ công, vậy thì chẳng thay đổi được gì trong cách quản trị.

Tương tự, nếu triển khai hóa đơn diện tử, nhưng chỉ ngành thuế “điện tử”, còn các ngành khách như hải quan và nhiều cơ quan của chính quyền vẫn không “điện tử” hóa để quản lý thì doanh nghiệp gặp khó khăn. Tính tương thích trong hệ thống quản trị của chính quyền sẽ giúp cho doanh nghiệp có sự thuận lợi và ngược lại.

Tui nghĩ, doanh nghiêp còn lo lắng thêm một điều, đó là hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng được  hơn 4 tỉ giao dịch hóa đơn mỗi năm. Nếu có sự cố xảy ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, giao dịch của doanh nghiệp. Nếu ngành thuế có công bố rõ ràng về hệ thống hạ tầng, cam kết bằng các cơ sở khoa học, thì doanh nghiệp mới tin tưởng để tham gia.

Những hạn chế đó rồi sẽ được khắc phục, vấn đề là thời gian, nhưng chắc chắn rằng, cải cách quản trị bằng công nghệ và khoa học kỹ thuật là điều đương nhiên, là xu hướng không thể cưỡng lại. Áp dụng hóa đơn điện tử ích nước, lợi doanh nghiệp tại sao lại không làm?

 

Sài Gòn 25/10/2017

TQT

Đọc thêm, Link bài: Tiết kiệm 3000 tỷ đồng mỗi năm, vì sao doanh nghiệp vẫn “ngoảnh mặt” với hóa đơn điện tử?

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *