Đồng tiền chi phí không chính thức đi về đâu?

Trần Quí Thanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. (Theo Chính phủ.vn)

—–

Chính phủ ban hành Nghị quyết 139 về chương trình hành động “cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp”, ngay tiêu đề của Nghị quyết cho thấy quyết tâm hành động tiếp sức cho doanh nghiệp.

Có một thực tế mà ai cũng biết, riêng doanh nghiệp thì khỏi phải nói, trăm đắng nghìn cay, nước mắt chảy ngược vào trong vì những thứ chi phí không nói được thành lời, không biết kêu ai và ai cứu. Doanh nghiệp kiệt sức, không còn tích lũy để tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp cận công nghệ mới, bởi vì tiền bỏ ra cho những chi phí có tên và không tên.

Nhưng nguy hiểm hơn không chỉ là mất tiền, mà mất lòng tin Doanh nghiệp chịu những chi phí vô lối, đâm ra nản chí, không còn nhiệt huyết để tham gia thị trường, làm giàu và đóng góp cho xã hội. Cho nên, Nghị quyết 139 là nguồn động viên thực sự đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Vẫn là nội dung cắt giảm điều kiện kinh doanh, Chính phủ phải hạ quyết tâm thực hiện cho bằng được, bởi vì đây chính là những thứ cản trở, tăng chi phí và nhũng nhiễu doanh nghiệp. Năm 2018, mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh đã không hoàn thành, vậy thì không thể để những điều kiện đó tiếp tục tồn tại, phải xử lý cho bằng được.

Hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng tăng, nhưng nó đang bị cản trở bởi thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Chi phí cho các thủ tục này không chỉ là tiền bạc mà còn thời gian, làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Phải tháo gỡ dể “cởi trói” cho doanh nghiệp, nhưng nói đúng hơn là “cởi trói” cho nền kinh tế đất nước.

Trong năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương ban hành 5.639 văn bản trái pháp luật, trong đó có nhiều văn bản tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, dẹp cho hết “loạn” văn bản này cũng đã giúp giảm chi phí và sức lực của doanh nghiệp.

Nhưng như thế chưa đủ, tệ hại nhất là tham nhũng vặt, cho nên, Nghị quyết có nội dung xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, quá lạ là có những chi phí không chính thức. Không chính thức là phi chính thức, là phi nhà nước, phi pháp luật, vậy thì đồng tiền thu từ phí đó đi về đâu?

Thật vui mừng khi Nghị quyết 139 được ban hành, cộng đồng doanh nghiệp hy vọng tất cả những thứ nguy hại trên sẽ bị loại trừ.

Sài Gòn ngày 13/11/2018

TQT

Bài đọc thêm, Link: Cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

(http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Cat-giam-chi-phi-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-phat-trien/351775.vgp)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *