Đừng từ chối sự minh bạch

Trần Quí Thanh

Chủ đầu tư BOT T2 vừa đòi trả lại trạm vì lý do “nguy cơ nợ xấu” và “Tiền âm” (Theo Báo Lao Động)

Những nỗ lực không ngừng của báo chí để thúc đẩy thực hiện thu phí không dừng các trạm thu phí BOT xem ra chưa có kết quả, có nghĩa là đòi hỏi chính đáng của người dân vẫn chưa được đáp ứng.

Ngành giao thông đưa ra nhiều tuyên bố và cam kết triển khai thu phí không dừng, nhưng cho đến nay, không doanh nghiệp nào chấp hành.

Tại sao lại không chấp hành một việc có tính minh bạch, khoa học vả công bằng? Chỉ có câu trả lời duy nhất, đó là có những việc làm cần sự mù mờ ở các trạm BOT.

Người dân vác ghế ra ngồi cạnh các trạm để kiểm đếm xe cho thấy không có niềm tin của xã hội đối với các doanh nghiệp kinh doanh BOT.  Làm ăn bền vững, lâu dài sao được khi không có sự ủng hộ từ cộng đồng.

Những doanh nghiệp làm ăn tử tế, nghiêm túc cũng bị ảnh hưởng vì những sự mờ ám trong thu phí. Vậy thì cần có những doanh nghiệp tiên phong thực hiện thu phí không dừng. Ai không chấp hành, sẽ tự tố câo mình là người quay lưng với sự minh bạch.

Nhưng cũng không thể không bàn đến trách nhiệm của ngành giao thông, dù bất kỳ lý do gì, cho đến nay, qua nhiều lần tuyên bố, vẫn không triển khai thu phí không dừng là một sự thất bại trong quản lý.

Đi đâu cũng nghe nói 4.0, nhưng trạm thu phí cả nước cũng là cái cabin và nhân viên ngồi xé vé, trong khi thu phí không dừng là chuyện thiên hạ làm từ thế kỷ trước.

Khoa học kỹ thuật, công nghệ cao là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, càng nâng cao công nghệ càng hạn chế tiêu cực. Bởi thế, những thái độ bất chấp sự minh bạch không có cách giải thích gì hơn hai chữ “bất minh”.

 

Sài Gòn ngày 07/07/2019

TQT

Bài đọc thêm, Link: Tối hậu thư cho BOT

(https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/toi-hau-thu-cua-bot-741965.ldo)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *