Giá xăng cao thì đi xe mui trần

N9/ Tuổi Trẻ Cười


Xăng tăng giá thì sao? Từ mai lấy hẳn chiếc mui trần 2 chỗ ra chạy…

Giá xăng cao thì đi xe mui trần

Nguồn: https://cuoi.tuoitre.vn/biem-hoa/gia-xang-cao-thi-di-xe-mui-tran-2022032945615684.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *