Kỷ niệm 15/10: 7 gíá trị cốt lõi trong tôi

Mai Văn Ngữ/ Khối Sản xuất

Nói đến 7 giá trị cốt lõi trong tôi luôn trỗi dậy những bản năng vô hình và những đam mê nó cháy bỏng đã làm thay đổi con người tôi trong cuộc sống và sinh hoạt.

7 giá trị cốt lõi như một món quà mà Tân Hiệp phát đã ban tặng cho tôi và gia đình tôi giúp tôi có những  cuộc cách mạng lớn trong sự nghiệp.

Với giá trị “Không gì là không thể” tôi đã có những tư duy tích cực hơn trong mọi công việc luôn tin rằng mình làm được bất chấp mọi khó khăn cho đến khi đạt được mục tiêu và kết quả. Tôi đã biết đứng lên từ những thất bại để tiếp tục phát huy hết khả năng của mình. 

Với giá trị “Làm chủ trong công việc” đã cho tôi những nhận thức rõ về thành công hay thất bại của bản thân để từ đó chủ động ra quyết định và quản lý rủi ro, giải quyết những công việc mang lại hiệu quả cao nhất.

Cùng với sự phát triển không ngừng, với giá trị cốt lõi “Hôm nay phải hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai” tôi đã không ngừng ngày đêm đưa ra các ý tưởng cải tiến sau những thất bại, giúp gia đình tôi phát triển, tạo thêm động lực vươn lên đổi mới có cuộc sống ổn định hơn. 

Ngoài những giá trị cốt lõi trên, điều cho tôi thành công nhất trong kinh doanh tại nhà là giá trị “Thỏa mãn khách hàng”. Tôi đã chủ động lấy ý kiến và biết cách lắng nghe ý kiến khách hàng để từ đó đưa ra các cải tiến về dịch vụ mang lại sự ngạc nhiên cho khách hàng mỗi ngày.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *