Muốn trị nước phải chính danh

Trần Quí Thanh

Nên công khai sửa lại “Trạm thu giá” thành “ Trạm thu phí”. Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Kính chào anh Trần Quí Thanh

Thưa anh, tôi chỉ là một CEO DNNN đã về hưu. Lang thang trên mạng thấy blog của anh, thực lòng rất lấy làm cảm phục. Đặc biệt cái mục “Chat…” ngày nào anh cũng bàn luận sôi nổi với nhiều doanh nghiệp trẻ đáng tuổi cháu chắt, thật phục anh quá.

Tôi cũng muốn góp với anh câu chuyện đang bàn rôm rả trên báo chí lẫn mạng xã hội, là chuyện “ trạm thu giá” đó anh. (Chắc là anh biết rồi).

Nay có bài trả lời của ông Bộ trưởng GTVT, tôi đọc thấy thấy thế nào, không chấp nhận được. Nó có vẻ nguy biện. Rất có thể có chuyện lách luật ở đây. Ý anh ra sao, xin chỉ giáo?

Trân trọng và nể phục

Trần Quí Thông (Hà Nội): [email protected]

—–

Chào anh Trần Quí Thông!

Tui xin cám ơn anh về những đánh giá tích cực và động viên blog của tui, thực lòng rất vui vì được tương tác với anh em, bạn bè. Chia sẻ được với các bạn trẻ kỹ năng sống và inh nghiệm làm ăn, tui nghĩ cũng có chút ích lợi cho xã hội.

Về chuyện chuyển các trạm thu phí BOT thành trạm thu giá mấy hôm nay báo chí, mạng xã hội đã nói quá nhiều, mắng nhiếc điếc cả tai. Nay anh hỏi, tui xin trao đổi thêm thế này.

Tui không là người theo trường phái Nho gia, nhưng thích thuyết chính danh của Khổng Phu Tử. Thuyết chính danh cũng dài dòng lắm, nhưng tui tâm đắc câu chuyện khi Tử Lộ hỏi về việc chính trị, Khổng Tử nói, muốn trị nước, trước tiên phải sửa cho chính danh. Vậy chính danh là gì?  Khổng Tử giải thích như sau: chính danh là làm cho mọi việc ngay thẳng.

Luận sang Nho gia để xin nói rằng, đã là thu phí thì cứ nói thu phí tại sao lại nói thu giá làm gì. Sự đổi thay làm lầm lẫn khái niệm, ý nghĩa mù mờ, đó là không ngay thẳng.

Về tiếng Việt, thu giá là một từ tối nghĩa, sử dụng khái niệm này trên văn bản hành chính và ghi ở tất cả các trạm thu phí BOT là coi thường dân chúng, tui nghĩ rất không nên làm.

Tiếp theo là khía cạnh luật pháp, như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời trên báo chí, càng nghe càng tù mù, không hiểu các vị muốn nói gì. Nhưng bản chất của sự thay đổi này là để lách luật. Cụ thể như tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giải thích: “Thu giá” thật ra là một “sáng tạo” để lách qua những quy định rất chặt chẽ của Luật Phí và lệ phí. Theo quy định của Luật, một tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công thì có thể thu phí để bù đắp các chi phí. Tuy nhiên, việc thu phí chỉ hợp pháp, khi khoản phí như vậy được đưa vào Danh mục phí được ban hành kèm theo Luật. Rất tiếc, phí BOT không có trong Danh mục này. Đáng ra Bộ Giao thông, vận tải nên trình Quốc hội bổ sung phí BOT vào Danh mục nói trên, thì lại tìm cách đánh tráo khái niệm”.

Cấp bộ của một quốc gia làm việc gì cũng chính danh, chính trực. Cho nên tui nghĩ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nên tổ chức họp báo, công khai sửa lại “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”.

Trần Quí Thanh

(Hãy gửi thư cho tôi: [email protected])

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *