Top 5 điệu vũ quái đản

Những điệu vũ được coi là quái đản nhất trong cuộc thi tài năng nước Anh:
5. Razy Gogonea
4. Aiden Davis
3. Old Men Grooving
2. Boyband
1. Balance Unity

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *