Tự hào là người tiêu dùng đầu tiên thử sản phẩm mới

Minh Đức

Một trong những bước quan trọng của quá trình phát triển một sản phẩm mới của Tân Hiệp Phát là “Thử sản phẩm nội bộ”. Những kết quả nhận được sau các buổi thử sản phẩm sẽ giúp bộ phận phát triển sản phẩm đánh giá được sản phẩm đã phù hợp chưa và cải tiến sản phẩm tốt hơn.

Tại Tân Hiệp Phát, thử sản phẩm nội bộ là hoạt động thường xuyên. Các nhân viên rất yêu thích hoạt động này và tự hào là người tiêu dùng đầu tiên được kiểm tra, đánh giá sản phẩm mới của công ty.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *