Về một câu hỏi hay

Trần Quí Thanh

Đội ngũ giảng viên nội bộ của Tân Hiệp Phát.

—–

Thưa chú,

Là nhân viên THP, tất nhiên tụi cháu thường xuyên vào blog của chú và tự hào Dr Thanh của tụi cháu là Number 1. Xin hỏi chú một câu hỏi xưa như trái đất:  Nhân viên thế nào thì chú ưa thích? Hi hi…

Kính chúc chú mạnh giỏi

A&B&C&D… ( Bình Dương): [email protected]

…………………….

Nhóm A&B&C&D mến!

Các cháu hỏi chú câu hay à nghen, lâu nay mọi người bên ngoài công ty hỏi chú không à, giờ ngay người nhà hỏi, chú nghĩ việc trả lời còn cần hơn, thiết thực hơn.

Trước hết, mỗi người trong gia đình Tân Hiệp Phát phải hiểu rõ tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển của công ty, phải thể hiện đúng tinh thần của tập thể Tân Hiệp Phát và sống đúng văn hóa của Tân Hiệp Phát.

Khi nhân viên có sự chia sẻ, đồng cảm với chủ doanh nghiệp, có cùng ý chí, mục tiêu với toàn công ty, thì sự trưởng thành của cá nhân gắng với sự phát triển của doanh nghiệp. Những người chỉ vun vén cho mình, đi làm việc nhưng không nghĩ đến cái chung, chú không bao giờ mong muốn có những nhân viên như vậy.

Kế đến, ở mỗi vị trí trong công ty, từ nhân viên bình thường cho đến trưởng các phòng ban hay đội ngũ lãnh đạo của Tân Hiệp Phát, phải luôn có sáng kiến, đề xuất cái mới, thay đổi một cái nhỏ cũng được. Cuộc sống vận động sao ta mãi đứng yên, thế giới có những biến chuyển không ngờ bằng các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật thì các cháu không thể không học tập để theo kịp cái mới đồng thời tạo ra cái mới. Chú kỳ vọng ở những con người có tư duy sáng tạo.

Cuối cùng là phải hội đủ những phẩm chất của một công dân trưởng thành và một người có văn hóa. Cho dù ở đâu trên thế giới này, thì ông chủ cũng tôn trọng và yêu quý những người làm việc nghiêm túc, có kế hoạch khoa học, chủ động hoàn toàn chuyên môn của mình, đặc biệt không bao giờ là trung tâm rắc rối của công ty hay một tổ chức. Còn những người trở thành trung tâm của sự đoàn kết, luôn khơi nguồn cảm hứng cho mọi người thì quá tuyệt.

Các cháu tự xem mình có những điểm nào trong những điều chú nêu trên, nếu chưa thì cố gắng nhé.

Có chi hay gửi meo cho chú.

 

Trần Quí Thanh

(Hãy gửi thư cho tôi: [email protected])

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *