5 điều làm nên một CEO chuyên nghiệp

Trần Quí Thanh 

Nguồn hình: Internet

—–

Trong xã hội hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào, từ chính trị cho đến kinh doanh, luôn đòi hỏi cao về tính chuyên nghiệp. Một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, bao gồm những con người chuyên nghiệp, thì tổ chức đó chắc chắn thành công, có hiệu quả.

Trong lĩnh vực sản kinh doanh, chuyên nghiệp hóa là một yêu cầu, ông giám đốc nào không làm được việc này thì doanh nghiệp sẽ gặp thất bại.

Trước hết chính ông giám đốc là một CEO chuyên nghiệp. Và từ trải nghiệm của chính mình, tui xin chia sẻ 5 điều cần phải có để làm nên một CEO chuyên nghiệp như sau:

Một nhà quản lý, điều hành chuyên nghiệp phải giỏi chuyên môn về lĩnh vực mà doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, giỏi chuyên môn về quản lý nhân sự, giỏi chuyên môn về quản lý tài chính…Không giỏi những chuyên môn này thì không thể nói là một CEO chuyên nghiệp.

Thứ hai, một CEO chuyên nghiệp là người có tính trách nhiệm rất cao, cao nhất trong doanh nghiệp. Làm việc và dám chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Riêng điều này, người Việt Nam còn phải học nhiều ở người phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc. Người Nhật hơi cực đoan, thất bại là người đứng đầu rút kiếm “hara kiri”, nhưng đó là thể hiện tinh thần trách nhiệm một cách tuyệt đối. Ngày nay tuy không còn màn rút kiếm mổ bụng, nhưng tinh thần đó vẫn giữ nguyên trong xã hội và con người Nhật Bản.

Thứ ba, tính chuyên nghiệp của một CEO còn thể hiện ở phẩm chất đạo đức. Một chính trị gia chuyên nghiệp đòi hỏi phải có tính liêm chính chính trị, còn một CEO đòi hỏi phải có tính liêm chính doanh nhân. Thẳng thắn, nghiêm túc, làm giàu nhưng không gian lận, không cạnh tranh không lành mạnh, không làm hại công đồng, sẵn sàng góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Thứ tư là tính chuyên nghiệp trong nguyên tắc làm việc, ứng xử với nhân viên và giao tiếp xã hội. Người chuyên nghiệp là luôn đúng giờ, giữ lời hứa, trang phục phù hợp với không gian xuất hiện, ăn nói chừng mực, lịch sự và luôn tôn trọng người khác. Một CEO mà đến trễ cuộc họp hay hội nghị, không trả lời email, ăn mặc lôi thôi khi giao tiếp với đối tác, nói năng ứng xử không lịch lãm, đó là người không chuyên nghiệp.

Thứ năm, một CEO chuyên nghiệp là học tập và rèn luyện không ngừng, luôn luôn tiếp cận với kiến thức mới, không để mình bị lạc hậu trước cuộc sống, trước thời đại, đặc biệt là lạc hậu trong lĩnh vực mà mình đang kinh doanh.

Một CEO chuyên nghiệp, thì anh ta sẽ điều hành một doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp, sẽ tuyển chọn những nhân sự chuyên nghiệp, sẽ tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp hóa cao nhất.

Trần Quí Thanh

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *