Bạn biết gì về “Diễn đàn quản lý” của Tân Hiệp Phát?

Đình Lâm/ Bản tin THP

Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích chia sẻ tại Diễn đàn quản lý – Quý 4/2017.

Vào ngày 19/12/2017, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức Diễn đàn quản lý – Quý 4 dành cho các cấp lãnh đạo tại công ty. Đây là một trong những hoạt động hàng quý của Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp quản lý. Chương trình có sự tham gia của Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích.

Tại diễn đàn, các cấp quản lý đã cùng nhau trao đổi về vấn đề “Phản hồi mang tính xây dựng – các cấp quản lý làm gì xây dựng văn hóa phản hồi?”. Tại đây vấn đề đã được đưa ra để tìm cách trao đổi, giải quyết thông qua các video xây dựng tình huống thực tế, các trò chơi, thảo luận nhóm và tranh luận trực tiếp.

Các quản lý đang cùng nhau tranh luận tại diễn đàn

Có mặt tại chương trình, Phó Tổng Giám Đốc Trần Ngọc Bích cho rằng để thực hiện các bước phản hồi mang tính xây dựng đầu tiên các cấp quản lý cần phải khẳng định lòng tin của mình đối với cá nhân đó bằng các hành vi cụ thể và ảnh hưởng của hành vi so với tiêu chuẩn. Bên cạnh đó cũng cần phải cho nhân viên phát biểu ý kiến, lắng nghe ý kiến dưới cái nhìn của chính nhân viên đó.

Ngoài ra, quản lý cần phải thể hiện việc lắng nghe nhân viên, hỏi nhân viên nếu gặp tình huống như vậy thì có lặp lại hay không. Cần nhân viên hiểu điều chỉnh hành động phù hợp với tiêu chuẩn chung và mong đợi. Trong kỳ đánh giá thành tích , nhân viên và cấp trên cần ngồi lại với nhau đưa ra phản hồi cụ thể và phù hợp với các tình huống, sự kiện đã xảy ra trong năm.

Đây là diễn đàn dành cho tất cả giám đốc, trưởng phòng các khối phòng ban tại Tân Hiệp Phát. Ra mắt lần đầu vào tháng 5/2015, diễn đàn là nơi cùng nhau “mổ xẻ” và trao đổi nhiều chủ đề trong quản lý nhân sự như: Cam kết hợp tác nhóm để hiện thực hóa 7 giá trị cốt lõi , Quản trị con người?,…

Nguồn: Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *