Bàn về khoan thư sức dân

Trần Quí Thanh

Trong lịch sử dân tộc, cách nay hơn 700 năm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn-một vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc trước lúc mất cũng đã trăn trối một quan điểm rằng: “khoan thư sức dân làm kế sâu gốc bền rễ”. (Theo Việt Nam quê hương tôi)

Những phản ứng quyết liệt với nhiều ý kiến thuyết phục về các đề xuất tăng thu thuế của Bộ Tài chính rất đáng được chính phủ quan tâm. Có chuyên gia đánh giá rằng, nếu thông qua đề xuất thu thuế này chẳng khắc gì tận thu.

Trần Quốc Tuấn từng nói: ” Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước “. Và đương nhiên, phép cai trị căn bản để khoan sức dân từ xưa đến nay chính là giảm bớt sưu thuế.

Với cái đầu quản lý kinh tế thời hiện đại, giảm thuế vẫn có thể tăng thu, ngược lại tăng thuế chưa chắc đã tăng thu. Giảm các sắc thuế nhưng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả thì nguồn thu tăng, người dân mạnh tay tiêu dùng cũng là yếu tố cho tăng trưởng. Vì khánh kiệt mà người dân bóp bụng không dám chi tiêu thì sẽ sinh ra thiểu phát.

Nhìn từ các nước dư tiền muốn cho dân mà dân cũng không thèm lấy, sẽ thấy một trong những cách để dư tiền là quản lý hiệu quả, giảm chi tiêu công, đầu tư công không để thất thoát, lãng phí. Đơn giản như thế thôi.

Vậy thì chẳng cần nghiên cứu chi cho mệt, cứ bắt chước họ mà làm.

Tinh gọn bộ máy, cắt giảm 30% công chức vác ô thì giảm chi ngân sách.

Tạm thời không xây thêm tượng đài, quảng trường.

Tạm thời dừng xây cơ quan, trụ sở, trung tâm hành chính.

Hạn chế tối đa mua sắm xe công, chuyển sang chính sách khoán hoặc thuê xe dịch vụ để phục vụ cho hoạt động công sở.

Dẹp bớt những hội đoàn, cơ quan, tổ chức ăn lương nhà nước sẽ giảm chi ngân sách. Ví dụ như Hà Nội sẽ sáp nhập, bỏ hàng loạt Ban chỉ đạo, tinh gọn từ 108 xuống còn 48 Ban chỉ đạo. Nếu như từ Trung ương đến địa phương, đều dẹp bớt các Ban chỉ đạo hình thức, chỉ gây cản trở, chồng chéo, thì sẽ giảm được một đống tiền.

Sáp nhập hoặc dẹp bớt các cơ quan, đầu mối ở các bộ, ngành

Khoan thư sức dân ngoài việc giảm thuế, còn có yếu tố quan trọng làm giảm những thủ tục trói buộc, cản trở, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Khi dẹp được nạn quan liêu, tháo gỡ các trói buộc, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, tự khắc nguồn thu tăng.

Không cần tăng thuế nhưng vẫn tăng thu là vì giảm chi tiêu công và thúc đẩy cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả.

Sài Gòn 27/8/2017
TQT

Link bài: Tăng thuế phải khoan sức dân

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *