Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% năm 2022

Hoài Thu/ Zing News

Chính phủ yêu cầu huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trong năm 2022. Ảnh: H.Q.

—–

Chính phủ xác định ba trọng tâm khôi phục kinh tế năm 2022, trong đó khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh được đề cập đến đầu tiên. Tôi cho rằng với Nghị quyết 128 cùng chiến dịch tiêm chủng thần tốc và một gói kích thích quy mô lớn đã được thông qua, mục tiêu tăng trưởng 6 -6,5% là trong tầm tay.

Đi qua mọi khó khăn của hai năm Covid-19, chưa khi nào hào hứng với một năm mới đến như vậy để thử thách bản năng sinh tồn và khả năng ứng phó trong khủng hoảng.  

Trần Quí Thanh

—–

Nhận định 2022 là năm thách thức nhiều hơn thuận lợi, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu tăng trưởng 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.

Những mục tiêu này được đề cập trong Nghị quyết 01 Chính phủ vừa ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Chính phủ nhận định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng nhưng tình hình trong nước sẽ có nhiều thách thức khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Trong khi đó, sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút.

Đưa ra chủ đề điều hành năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, Chính phủ quán triệt nhiều vấn đề trọng tâm. Trong đó có việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ xác định tiêm chủng vaccine, thuốc điều trị Covid-19 và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân là các yếu tố quyết định trong kiểm soát dịch bệnh thành công để phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

3 trọng tâm được Chính phủ yêu cầu tập trung là: Khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, giải pháp đầu tiên được Chính phủ quán triệt là thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

“Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”, nghị quyết của Chính phủ nêu rõ.

Đi kèm với đó, Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Song song với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công và phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Mặt khác, Chính phủ lưu ý siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Nguồn: Zing News

Link: https://zingnews.vn/chinh-phu-dat-muc-tieu-tang-truong-6-6-5-nam-2022-post1288649.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *