Chính phủ kiến tạo là đây chứ đâu!

Hôm nay đọc báo thấy phấn khởi vì có tin vui, Chính phủ triển khai kênh giao tiếp điện tử để tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn

Tui khoái cái tên “người dân”, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và hoạt động của kênh này là vì dân, phục vụ dân. Đúng lắm.

Có quá nhiều điều người dân, doanh nghiệp cần phản ánh, góp ý để các cơ quan chính quyền ghi nhận, điều chỉnh. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi thì mọi hệ thống điều hành cần thay đổi để phù hợp, phải cải cách để tiến bộ. Trong dân chúng có nhiều bộ óc thông minh, đó là vựa trí tuệ vô tận. Dân phát hiện ra cái chưa tốt, tìm thấy được cái mới thì sẽ nói với Chính phủ bằng cách nào? Tui nghĩ  trang web này là một trong những kênh giao tiếp hiệu quả.

Đã đành “tiếp xúc cử tri” cũng là một kênh giao tiếp nhưng nó ít hiệu quả, phần lớn là hình thức, chiếu lệ. Một khi cử tri toàn ông già bà lão thì tiếp xúc cử tri sẽ rất phiến diện, chưa đủ là tiếng nói của dân . Hơn nữa xuân thu nhị kì mỗi năm vài ba lần “đến hẹn lại lên”, những đòi hỏi khẩn thiết của cuộc sống vẫn phải chờ đợi.

Mở ra kênh giao tiếp qua trang web Người dân là tạo ra sự tương tác hàng ngày hàng giờ giữa dân chúng và chính phủ. Rất hay và rất đúng. Tui thấy có nhiều chuyện dân muốn nói lắm, và tui tin cộng đồng doanh nghiệp sẽ có nhiều đề xuất, nhiều sáng kiến, giúp kiện toàn bộ máy hành chính, hiện đại, lành mạnh, hiệu quả.

 Chính phủ kiến tạo là đây chứ đâu nữa!

Chỉ có một điều tui thấy lo lo, đó là hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin của trang web này. Mỗi ngày, mỗi giờ sẽ có rất nhiều ý kiến, hỏi đáp nhiều lĩnh vực, liệu có đủ bộ máy để đáp ứng yêu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp hay không? Và bộ máy ấy có đủ nhiệt thành vận hành hữu hiệu hay không? Nếu không sẽ trở thành hình thức. Còn nhớ Hộp thư góp ý năm xưa cứ treo trước cổng công đường mà không được mở, có mở cũng không được đọc, có đọc cũng không được giải quyết.

Vậy nên mừng thì mừng vậy nhưng vẫn lo….

Trần Quí Thanh
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *