Chính sách rất tốt đẹp, việc còn lại là thực thi

Tạo cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài là vấn đề được quan tâm tại diễn đàn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 9-2017 (Theo Người Lao Động)

 
Anh Thanh mến,
 
Cảm ơn anh đã trả lời tôi trong bài “Sự tuỳ tiện vô cùng nguy hiểm”. Có một vấn đề khác, không nguy hiểm nhưng rất cần cho kinh tế nước nhà, nếu không muốn nói là vô cùng cấp thiết, ấy là làm sao thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đang khi kinh tế nước nhà còn thiếu vốn nghiêm trọng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài là đòn bẫy kinh tế. Biết vậy nhưng phải làm thế nào? Xin anh cho đôi lời chỉ giáo.
 
Thân mến, chúc anh vui khoẻ
 
Hoàng Lưu Hiệp (Hà Nội): [email protected]
 
—–

Anh Hoàng Lưu Hiệp thân mến,
 
Vâng, anh. "Sự tuỳ tiện vô cùng nguy hiểm" không chỉ giới hạn trong một lĩnh vực, mà có phạm vi ảnh hưởng đến toàn  xã hội, trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những lĩnh vực kinh tế vô cùng quan trọng.
 
Đó là làm sao thu hút đầu tư nước ngoài để tạo nguồn lực kinh tế cho đất nước. Trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hoá, không một quốc gia nào có thể tách rời khỏi sự ảnh hưởng của quốc gia khác. Khái niệm "chuỗi giá trị toàn cầu" sinh ra từ quy luật này.
 
Để có trước có sau, tui xin tóm tắt giai đoạn đổi mới, mở cửa do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng năm 1986 đến nay, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế quốc gia. Mỗi thời có những yêu cầu riêng, bắt buộc các nhà hoạch định chính sách phải đáp ứng. Chính sách không theo kịp, các nhà đầu tư sẽ quay lưng.
 
Vào thời điểm đó, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, vốn liếng của chúng ta chưa có gì hấp dẫn hơn là lao động giá rẻ. Nhưng đến thời điểm hiện nay, không thể đưa ra khẩu hiệu "lao động rẻ", mà là giá lao động hợp lý. Nhiều công ty có vốn 100% nước ngoài trả lương không bằng doanh nghiệp trong nước, vậy thì không cần đưa lao động giá rẻ ra để mặc cả với nhà đầu tư nước ngoài.
 
Vậy thì,  yếu tố chủ yếu hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài chính là chính sách quản lý minh bạch để tạo ra môi trường đầu tư, hoạt động kinh doanh lành mạnh. Đối với các nhà đầu tư, thà họ trả lương cao cho người lao động, hơn là tổn thất chi phí do những hạn chế của quản trị.
 
Một chính sách được đưa ra, cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận, có niềm tin vào độ bền vững của chính sách, để mạnh dạn đầu tư. Chính sách đó không thể đột ngột thay đổi, không thể tiện, để không xung đột với lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.
 
Cộng đồng doanh nghiệp thế giới có kênh thông tin riêng về chính sách và môi trường đầu tư của các quốc gia thuộc nhóm các nước đang phát triển (developing countries), quốc gia nào có chính sách lợi ích hài hoà và minh bạch về pháp luật, quốc gia đó sẽ có nhiều nhà đầu tư tham gia. Cho nê, khi Việt Nam xây dựng được chính sách đầu tư nước ngaoif hiệu quả, thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ quan tâm, tin tưởng tham gia.
 
Điều này đồng nghĩa với sự cảnh báo,  nhà nước có chính sách tốt, nhưng khi triển khai qua nhiều tầng nấc, bị méo mó, biến dạng, do những đơn vị, cá nhân thực thi có hành vi tiêu cực, thế thì hiệu quả thu hút đầu tư bị suy giảm. Sự tuỳ tiện trong triển khai và thực thi chính sách là ở chỗ này đây.
 
Cho nên, tui nghiệm ra một điều từ trải nghiêm thực tế, Nhà nước, Chính phủ đã kiến tạo đầy đủ chính sách tốt đẹp, nhưng phải dẹp được loạn quan liêu, tiêu cực trong bộ máy hành chính, thì thu hút đầu tư không phải là sự mời gọi mà là sự lựa chọn. Lúc đó, Việt Nam không ở thế mời gọi, mà chủ động, nhà đầu tư tốt nhất, có trách nhệm xã hội và văn hoá doanh nghiệp mang tính toàn cầu, thì chúng ta mới được lựa chọn,  tiếp nhận.
 
Tui nói ngắn gọn thế này, để thu hút đầu tư nước ngoài, trong tình hình Việt Nam hiện nay, không phải là việc xây dựng chính sách vì chúng ta đã có đủ rồi, mà là thực thi chính sách.
 
Cám ơn anh vẫn giữ liên lạc.
 
Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư cho tôi: [email protected])
 
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *