Chớ coi thường tầm nhìn của một chú ếch ngồi đáy giếng

ANH TRỌC COMICS / Tuổi trẻ cười


Nếu bạn quả quyết rằng mình nhìn xa trông rộng hơn chú “ếch ngồi đáy giếng” này thì coi chừng quan điểm của bạn tạo nên qua… miệng giếng.

Chớ coi thường tầm nhìn của một chú ếch ngồi đáy giếng - Ảnh 1.

Chớ coi thường tầm nhìn của một chú ếch ngồi đáy giếng – Tranh vui của Anh Trọc Comics

Nguồn: https://cuoi.tuoitre.vn/cho-coi-thuong-tam-nhin-cua-mot-chu-ech-ngoi-day-gieng-2023021715032788.htm

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *