Chuyện của những cánh mày râu THP

“Mọi người vẫn hay gọi khu lưu trú cho CB-CNV tại THP là “Doanh trại THP”. Bích thấy khá hợp lí, vì tham gia “Doanh trại” đợt này, chỉ nói riêng các anh nam THP thôi, đã thông thạo kha khá các kỹ năng mềm mới. Các anh thường bảo “Chỗ nào cần “tui” có, chỗ nào khó có “tui”. Không biết làm, làm rồi sẽ biết nha!”
Mời mọi người cùng xem vài hình ảnh về các chuẩn men nhà THP!”- 
Trần Ngọc Bích

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *