Cơm bán trú vừa ăn vừa… run

Tuổi Trẻ Cười

Tình trạng bữa ăn bán trú chất lượng thấp, không bảo đảm an toàn thực phẩm thời gian gần đây khiến phụ huynh học sinh vô cùng lo lắng.

Cơm bán trú vừa ăn vừa... run - Ảnh 1.

Biếm họa của Viiip

Cơm bán trú vừa ăn vừa... run - Ảnh 2.

Tranh: Hữu Lộc

Nguồn: https://cuoi.tuoitre.vn/com-ban-tru-vua-an-vua-run-2022120215162345.htm

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *