Đầu tư cho tương lai và câu chuyện lương giáo viên

Trần Quí Thanh 

Lương giáo viên sẽ được điều chỉnh như thế nào? Hình minh hoạ: Báo GDVN

—–

Theo dõi các ý kiến về dự án Luật Giáo dục sửa đổi, có nhiều điều đáng quan tâm, nhưng trong bài viết này, tui chỉ xin bàn đến một vấn đề, đó là lương cho giáo viên.

Nói thẳng luôn, tui thấy việc tăng lương cho giáo viên là cần thiết, cấp thiết, nhưng sao mãi cứ bàn.

Tui ủng hộ ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ về ưu tiên lương giáo viên ngang với lực lượng vũ trang. Đây là tầm nhìn sâu và xa, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai.

Muốn hội nhập với thế giới, bứt phá bằng công nghệ, thì chỉ có cách duy nhất là học thuật, là khoa học kỹ thuật, là khoa học công nghệ. Và để sở hữu được các giá trị này, không phải ngày một ngày hai, mà xây dựng một nền tảng giáo dục quốc gia đẳng cấp quốc tế.

Muốn có đẳng cấp quốc tế thì phải đầu tư, mà trước hết là tiền lương, thu nhập của giáo viên.

Ngành sư phạm bị coi là không ai thèm học vì lương thấp và ra trường khó xin việc làm thì biết bao giờ giáo dục tiến bộ. 

Lương giáo viên cao sẽ thu hút người giỏi, người có năng lực và tâm huyết vào ngành sư phạm. Thầy giỏi mới đào tạo ra trò giỏi.

Xin đưa ra một so sánh, trước 1975 ở miền Nam, vào ngành sư phạm là tinh hoa, lương giáo viên rất cao, đủ sống tử tế, dư dật. Thầy giáo được xã hội trọng vọng, gọi là giáo sư, họ là lực lượng trí thức dẫn dắt các giá trị tri thức và đạo đức cho cộng đồng.

Trở lại với lương cho giáo viên, những ý kiến chưa đồng tình tăng cao như lực lượng vũ trang có lẽ là vì lo ngân sách không kham nổi. Điều này đúng thôi, nhưng theo tui vẫn có cách để thực hiện được.

Ngành giáo dục sáp nhập các cục, vụ, viện, cắt giảm biên chế bộ phận quản lý từ cấp bộ đến địa phương. Nên xem xét đề xuất bỏ cấp phòng giáo dục ở các địa phương để dẹp một cấp trung gian. Nguồn cắt giảm này, sử dụng bổ sung vào lương cho giáo viên.

Tăng cường xã hội hoá giáo dục, dẹp các điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, tư nhân thành lập trường.

Muốn có tương lai đất nước tốt đẹp, ngay từ bây giờ hãy đầu tư có chất lượng cho giáo dục.

 

Sài Gòn 04/03/2019

TQT

Bài đọc thêm, Link: Chỉ mỗi chuyện lương nhà giáo, sao bàn lâu thế?

(http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Chi-moi-chuyen-luong-nha-giao-sao-ban-lau-the-post195917.gd?fbclid=IwAR389ldLmW9VgCrYhw4o8MLMtTYLmCKgEe1BlFkvHyfsfQN98VoK3znPeZg)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *