Theo bà Trần Uyên Phương, Tân Hiệp Phát đã có sự phát triển trong tư duy. Trước đây chúng tôi mua đứt bán đoạn nguyên vật liệu sản xuất từ nhà cung cấp, nhưng sau này quan hệ trở thành là đối tác, có nghĩa là cần có sự chung tay xây dựng đạo đức kinh doanh.
“Làm kinh doanh nên chúng tôi hiểu rằng nếu phải chia hoa hồng cho ai đó thì vẫn phải cắt ra trong chi phí từ sản phẩm. Như thế, sẽ khó có được môi trường kinh doanh tốt, sản phẩm tốt cho người tiêu dùng. Để có sản phẩm tốt mới là quan trọng chứ không phải là lợi nhuận tức thời”- Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát cho biết.
Bà Trần Uyên Phương cũng khẳng định, để trở thành công ty top 10 châu Á trong ngành giải khát và thực phẩm thì Tân Hiệp Phát quan niệm rằng, không thể đi một mình, mà phải hợp tác với nhiều nhà cung cấp.