Diễn đàn CSR (Customer Service Revolution) tháng 09/2020 hướng đến “Trải nghiệm của nhân viên”

Bản tin THP

Vừa qua, diễn đàn CSR (Customer Service Revolution, tạm dịch: Cuộc cách mạng trong dịch vụ khách hàng) tháng 09/2020, nhóm Governance & Services đã thảo luận chủ đề “Trải nghiệm của nhân viên tại THP”.

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *