Diễn đàn “Thỏa mãn khách hàng” tại Tân Hiệp Phát

Lê Châu/ Tin THP

Ngày 18/10/2018, Diễn đàn “Thỏa mãn khách hàng” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát diễn ra tại Bình Dương, với sự tham gia của Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích và các cấp quản lý. Đây là chương trình thảo luận diễn ra mỗi tháng nhằm nâng cao thỏa mãn khách hàng nội bộ thông qua sự kết nối của các phòng ban làm việc với nhau để cải tiến dịch vụ.

Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích trao đổi trong Diễn đàn Thỏa mãn khách hàng
Các thành viên trao đổi để cùng nhau cải tiến dịch vụ, hướng đến văn hóa dịch vụ tạo thỏa mãn ngạc nhiên tại Tân Hiệp Phát

Với các thứ tự ưu tiên trong vận hành tổ chức như sau: Nguyên tắc hoạt động của dịch vụ phải có quy trình cơ bản là ưu tiên số 1, kế đến là “Làm tốt những yêu cầu cơ bản”, sau cùng là “Làm cái riêng biệt”, chỉ có Tân Hiệp Phát có. Theo đó, Tân Hiệp Phát có 5 quy trình hoạt động dịch vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cấp quản lý. Bao gồm:

Nhóm Order to cash: Sales, Marketing, Transportation
Nhóm Procure to pay: Mua hàng, Supply planning, Kế toán, QC, WH
Nhóm Asset management: Dự án, Bảo trì, QLTS
Nhóm Forecast to Stock: Production Planning, R&D, Production
Nhóm System: QA, IT, Internal Audit, HR và các phòng ban còn lại

Ở mỗi nhóm, sẽ có đại diện trưởng nhóm trình bày các vấn đề cần giải quyết và giải pháp để nâng cao sự thỏa mãn khách hàng. Sau mỗi phần trình bày sẽ có 15 phút nhận góp ý, phản hồi từ người tham gia.

Hơn 100 quản lý tại THP tham gia thảo luận

Diễn đàn thảo luận Thỏa mãn khách hàng là chương trình định kỳ mỗi tháng. Nơi để Ban lãnh đạo và các cấp quản lý trao đổi, chia sẻ nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng văn hóa dịch vụ xuất sắc “Tạo thỏa mãn ngạc nhiên cho bạn mỗi ngày” tại Tân Hiệp Phát trong thời gian tới.

NGUỒN: Theo Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát

Link bài: Diễn đàn thỏa mãn khách hàng…

(https://www.thp.com.vn/dien-dan-thoa-man-khach-hang-noi-bo-tai-tan-hiep-phat)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *