Điệu tango say đắm

Nhảy Tango không như nhảy Waltz, bước Waltz là những bước liên tục (legato), xuống thấp và lên cao (Rise & Fall) và thẳng người; trái nghịch với Waltz, bước ngắt đoạn (staccato), đánh đầu (head turns) nhanh và sắc và giữ thân mình sát vào nhau (tight hold), không nhồi người (no bouncing action) là cách nhảy đặc trưng của Tango.  Passion và Power là 2 đặc tính của Tango. Những bước phổ thông của Tango cũng gần giống như những bước phổ thông của Waltz. (Theo Wikipedia)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *