Điệu Waltz tuyệt vời!

Waltz là điệu nhảy rất tình cảm và lãng mạn giữa 2 bạn nhảy và cũng là điệu nhảy rất được dân nhảy yêu thích; người nhảy Waltz bước tới bằng gót (heel) chân và bước lui bằng mũi (toe) chân một cách liên tục, hạ thấp người xuống ở phách 1, đưa cao người lên ở phách 2 và ở phách 3.  Người nhảy WAltz phải thể hiện được cách nhảy tình tứ (romantic) và thanh lịch (elegant ); Waltz có những vũ hình rất đẹp như Contra Check, Overturn Throw Away, Lunge, Fall Away, Locked Step Chassez, Traveling Spins. (Theo Wikpedia)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *