‘Giải pháp chống ngập bằng lu’ qua con mắt họa sĩ biếm

Báo tuổi Trẻ Cười

Chùm tranh biếm họa về cái lu và công dụng chống ngập qua con mắt họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười.

 
NGUỒN:  Báo Tuổi Trẻ online dẫn theo Báo Tuổi Trẻ Cười
Link bài: ‘Giải pháp chống ngập…
(https://tuoitre.vn/giai-phap-chong-ngap-bang-lu-qua-con-mat-hoa-si-biem-20190713151909209.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *