Họp hành mùa COVID

Đại dịch COVID-19 làm cho mọi người đều phải giãn cách, họp hành trực tiếp không còn nữa mà phải họp trực tuyến, người thì ở công ty, người thì làm việc tại nhà (WFH – Work From Home), lắm chuyện cười ra nước mắt.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *