Khám phá biển đảo | Tập 13: Vượt sóng hàng khơi

Mỹ Long là một thị trấn thuộc huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Lễ hội cúng biển hay còn gọi lễ Nghinh Ông là một lễ hội rất đặc thù, mang tính truyền thống của người dân vùng biển Trà Vinh, được tổ chứchàng năm tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 5 (AL). Nghi lễ được tổ chức trang trọng tại làng biển Mỹ Long suốt 3 ngày liền gồm: nghinh ông Nam Hải bằng tàu biển, giỗ tiền chức, chánh tế, chánh tế bà Chúa Xứ, nghinh ngũ phương và lễ tống tàu ra khơi. ( Theo Wikipedia)

 
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *