Khát vọng thương hiệu Việt – Gia đình Number 1

Cảm ơn Uyên Phương đã gửi tặng clip này nhân kỉ niệm một năm trang web Trần Quí Thanh.  Tui rất thích cái tên “Gia đình Number 1“, ý tưởng  này của Uyên Phương là rất tuyệt vời. Từ sản phẩm Number 1 tới Gia đình Number 1 mang nhiều ý nghĩa thật sâu sâu sắc, sâu sắc nhất vẫn là ý nghĩa  cả đại gia đình THP là 1 và chỉ 1 mà thôi. 

Trần Quí Thanh

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *