Lao động Việt Nam tăng thu nhập 1,1 triệu đồng so với trước dịch

Thảo Cao/ ZingNews


Theo Tổng cục Thống kê, việc làm đã phục hồi mạnh mẽ so với trước dịch, đặc biệt là ngành dịch vụ. Thu nhập bình quân cũng tăng trung bình khoảng 1,1 triệu đồng so với năm 2020.

Các số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố sáng 6/7 cho thấy thị trường lao động trong quý II tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm tăng, nhất là lao động trong ngành dịch vụ.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,5%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II là 50,5 triệu người, tăng 504.600 người (tương ứng tăng 1,01%) so với quý trước và tăng 701.800 người (tương ứng tăng 1,41%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm trong ngành dịch vụ đạt 19,8 triệu người, tăng 429.800 người so với quý trước và tăng 353.800 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý II là 55,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II đạt 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý trước và tăng 542.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, khác với giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, trong năm nay, thu nhập bình quân của người lao động trong quý II không chứng kiến sự sụt giảm so với quý trước. Đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tích cực và mạnh mẽ.

So với cùng kỳ năm 2021, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, thu nhập bình quân của người lao động tăng 8,9%, tương ứng tăng khoảng 542.000 đồng. Còn so với cùng kỳ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, thu nhập bình quân của người lao động tăng gần 1,1 triệu đồng.

Tổng cục Thống kê cho rằng đời sống của người lao động đang dần trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch Covid-19 xuất hiện.

Số người thiếu việc làm cũng giảm, trong quý II là khoảng 881.800 người, giảm 447.100 người so với quý trước và giảm 263.100 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý II là 1,96%, giảm 1,05 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là gần 1,1 triệu người, giảm 41.600 người so với quý trước và giảm 112.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là 2,32%, giảm 0,14 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,30 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: https://zingnews.vn/lao-dong-viet-nam-tang-thu-nhap-1-1-trieu-dong-so-voi-truoc-dich-post1333036.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *