Luật sư của ông Trần Quí Thanh khẳng định thân chủ không nhận lãi ngoài

PV/ Báo Pháp luật Việt Nam 

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên.

—–

Tại phiên tòa giai đoạn 1 của vụ án, bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Quí Thanh, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên nhiều lần làm nóng phiên tòa trong phần thẩm vấn và tranh luận, khiến Phạm Công Danh mất bình tĩnh.

Tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2, luật sư Uyên hầu như không tham gia thẩm vấn và chỉ trình bày rất ngắn ý kiến của mình khi tranh luận.

Theo luật sư Uyên, phiên tòa này được xác định là giai đoạn 2 của vụ án. Từ giai đọan 1, có những vấn đề được Viện kiểm sát, Tòa xác định sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án nhưng thực tế đã không được xem xét. Bản án sơ thẩm trong giai đoạn 1 xác định số tiền 4.700 tỷ đồng vay tại Ngân hàng Xây Dựng được Phạm Công Danh sử dụng: Trả nợ cho một ngân hàng 2.600 tỷ đồng; trả nhóm Hứa Thị Phấn 135 tỷ đồng; trả cho Trần Ngọc Bích 119,6 tỷ đồng; trả cho Trần Quí Thanh 500 tỷ đồng; số còn lại (1.345 tỷ đồng) không xác định được sử dụng vào việc gì. 

Bản án sơ thẩm quyết định thu hồi số tiền được xác định là Phạm Công Danh trả Hứa Thị Phấn, Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích. Về số tiền 2.600 tỷ đồng trả cho một ngân hàng, tại tòa sơ thẩm, Viện kiểm sát nêu: 4.700 tỷ đồng Phạm Công Danh đã thực hiện hành vi trái pháp luật để vay tại Ngân hàng Xây Dựng, Danh sử dụng 2.600 tỷ đồng để trả các khoản vay tại ngân hàng này. Vụ án liên quan đến khoản 2.600 tỷ đồng đã được tách ra nên đề nghị Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xử lý theo quy định và thu hồi lại tài sản cho Nhà nước.

Bản án sơ thẩm giai đoạn 1 nhận định: Qua điều tra cũng như diễn biến tại phiên tòa, xác định số tiền 2.600 tỷ đồng mà Phạm Công Danh đã chuyển trả khoản vay tại một ngân hàng là số tiền được lấy từ khoản vay 4.700 tỷ đồng… Khoản tất toán này … cơ quan điều tra đã tách vụ án, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ … Do đó, số tiền 2.600 tỷ đồng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không xem xét thu hồi trong vụ án này là có cơ sở”, “Hội đồng xét xử xét thấy … số tiền 2.600 tỷ đồng chuyển cho một ngân hàng đang được điều tra giải quyết trong phần tách ra của vụ án nên xét không yêu cầu ngân hàng này nộp lại số tiền này”.

Bản án phúc thẩm giữ nguyên các quyết định của Bản án sơ thẩm giai đoạn 1, về khoản tiền 2.600 tỷ đồng trả cho một  ngân hàng. 

Trong giai đoạn 2, cho đến phiên tòa sơ thẩm, việc thu hồi hay không thu hồi số tiền 2.600 tỷ đồng trên không được xem xét như kiến nghị, nhận định của Viện kiểm sát, Tòa sơ thẩm, Tòa phúc thẩm trong giai đoạn 1. Điều này dẫn đến toàn bộ vụ án không được xem xét toàn diện, có sự phân biệt đối xử giữa những người tham gia tố tụng.

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên nhấn mạnh luật sư không đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi 2.600 tỷ đồng từ BIDV. Luật sư Uyên nêu: việc không xem xét thu hồi khoản tiền 2.600 tỷ đồng Phạm Công Danh trả cho một ngân hàng đã thể hiện việc thu hồi các khoản tiền cùng tính chất trong vụ án tại giai đoạn 1 với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích chưa có cơ sở vững chắc, cần xem xét lại. Tôi đề nghị Hội đồng xét xử xem xét và có kiến nghị về việc này. 

Tại tòa có một số ý kiến nêu Ngân hàng Xây Dựng có trả lãi ngoài cho ông Trần Quí Thanh. Để tránh hiểu nhầm, tránh các thông tin không đúng sự thật được thông tin đến công chúng, luật sư Uyên khẳng định “bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quí Thanh không nhận lãi ngoài, lãi vượt trần. Việc này tôi đã trình bày, chứng minh với đầy đủ căn cứ pháp luật, thực tiễn. Bản án sơ thẩm, phúc thẩm giai đoạn 1 không có bất cứ kết luận nào về việc các thân chủ của tôi nhận lãi ngoài. Để không mất nhiều thời gian của phiên tòa và không vượt ra ngoài phạm vi xét xử của vụ án, tôi không trình bày lại nội dung này, tuy nhiên, tôi sẵn sàng tranh luận, làm rõ nếu Hội đồng xét xử cho phép”.

Về một số khoản tiền được cho là đã chuyển cho ông Trần Quí Thanh, luật sư Uyên nêu đây là các giao dịch hợp pháp, ngay tình, không liên quan đến vụ án. Các khoản tiền này đã được đưa vào lưu thông, không còn tồn tại, không phải là vật chứng, không thể thu hồi. Suốt từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, tổng số tiền của vụ án là hơn 18.000 tỷ được Phạm Công Danh sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nếu đã đặt vấn đề thu hồi thì phải thu hồi tất cả số tiền này, trên thực tế, các cơ quan tố tụng đã không thu hồi rất nhiều khoản khác đã xác định được địa chỉ. Do đó, không có bất cứ cơ sở nào, để thu hồi bất cứ khoản tiền nào từ ông Trần Quí Thanh trong vụ án này.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên cho biết: “Vụ án đang trong giai đoạn tranh luận, Hội đồng xét xử sẽ xem xét các vấn đề của vụ án. Tôi không muốn bình luận thêm bất cứ nội dung gì ngoài những nội dung tôi đã phát biểu công khai và gửi cho Hội đồng xét xử. Tôi chỉ mong có những thông tin khách quan về thân chủ của tôi, ông Trần Quí Thanh”.

Nguồn: Theo Báo Pháp luật Việt Nam

Link bài: Luật sư của ông Trần Quí Thanh khẳng định thân chủ không nhận lãi ngoài

(http://baophapluat.vn/xa-lo-phap-luat/luat-su-cua-ong-tran-qui-thanh-khang-dinh-than-chu-khong-nhan-lai-ngoai-377822.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *