Người lao động làm quen với lương tính theo giờ

NOP – Đ.Thuận – H.Lộc / Tuổi Trẻ Cười

Xưa nay chúng ta chỉ quen với lương tháng, vậy còn những người làm việc bán thời gian thì tính lương ra sao?

Vì vậy Bộ LĐ-TB-XH đề xuất từ 1.7, cùng với mức lương tối thiểu tính theo tháng sẽ có thêm mức lương tối thiểu tính theo giờ. Áp dụng tương ứng với vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ và vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Tính lương theo giờ đã phổ biến từ lâu trên thế giới, tuy nhiên đây là lần đầu tiên người lao động Việt Nam làm quen với cách tính này…

undefined
undefined
undefined
undefined

Nguồn: https://cuoi.tuoitre.vn/biem-hoa/nguoi-lao-dong-lam-quen-voi-luong-tinh-theo-gio-2022060371935615.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *