Ôm truyền thống choảng ôm bike

Đây là Long,
Long làm xe ôm.
Long bị Huy giật khách,
Long quyết định đánh Huy.
Long sợ bị bắt, Long suy nghĩ lại.
Long bỏ ý định, Long kết bạn với Huy.
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *