Quan điểm Ban lãnh đạo về Đánh giá thành tích tại Tân Hiệp Phát

Lê Châu/ Tin THP

‘Đánh giá thành tích’ là một trong những quy trình mất nhiều thời gian và tốn nhiều công sức của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP). Một năm, THP sẽ đánh giá nhân viên theo hai đợt: 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. ‘Đánh giá thành tích’ sẽ tiến hành công khai, minh bạch thông tin cùng với phản hồi 3600 từ các bên liên quan, sau đó được hội đồng thẩm định để có kết quả đánh giá cuối cùng.

Điểm thay đổi lớn của Chương trình Đánh giá thành tích cuối năm 2019, nhân viên sẽ đánh giá theo Bộ năng lực lãnh đạo thay cho Bộ năng lực chung trước đây.

 

 

NGUỒN:  Theo Bản Tin Nội bộ Tân Hiệp Phát

Link bài: Quan điểm ban lãnh đạo....

(https://www.thp.com.vn/danh-gia-thanh-tich-tai-tan-hiep-phat-trong-quan-diem-ban-lanh-dao/)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *