Sự cốt tử của quản lý điều hành là đúng pháp luật


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại thảo luận tổ sáng 23-5. Ảnh: Văn Duẩn

Có rất nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra một cách cấp bách, khẩn thiết. Theo dõi các phát biểu của Thủ tướng, là một người dân, một doanh nghiệp, tui thấy có niềm tin hơn rất nhiều vào tương lai, tất nhiên là phải tương lai gần, xa quá thì biết bao giờ.

Sau những chỉ đạo quyết liệt tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp năm 2017, tại phiên thảo luận tổ về về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu:

“Chúng ta đã đổi mới, chuyển từ quan liêu bao cấp sang thị trường nên thay đổi rất nhiều vấn đề về tư duy, hành pháp, lập pháp, các lĩnh vực đời sống xã hội. Còn nếu tư duy cũ tiếp tục điều hành đất nước bằng thói quen phi pháp luật thì sẽ nguy cho đất nước".

Thực ra, tui thấy nước mình có đầy đủ các đạo luật để điều chỉnh mọi hoạt động của đời sống xã hội và hành vi của công dân. Nhưng điều mà Thủ tướng nhấn mạnh là “thói quen điều hành phi pháp luật” chính là những điều mà người ta bất chấp pháp luật, có pháp luật đó những bỏ qua, không thực hiện, không chấp hành. Chỉ riêng khái niệm “thói quen” ở đây đã mang nghĩa tiêu cực, bảo thủ, nghĩa xấu. “Thói quen” là không thay đổi, là lạc hậu, là xa rời sự tiến bộ.

Còn “thói quen phi pháp luật” lại càng đáng sợ. Có những cán bộ, công chức không làm việc theo đúng quy định, mà làm theo cảm tính, không làm vì cái chung mà vì cái riêng, tui nghĩ đó cũng là thói quen điều hành phi pháp luật.

Một công dân bình thường có hành vi phi pháp luật đã gây hại cho xã hội, huống chi người có trách nhiệm trong quản lý, điều hành. Thủ tướng đã cảnh báo rất đúng là “nguy cho đất nước”.
Chỉ cần một nhận định lệch lạc, có thể hình sự hóa một vụ án kinh tế.

Chỉ cần một đánh giá không phù hợp với các căn cứ, quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể bị tiêu tong tài sản.

Chỉ cần vận dụng các quy định của pháp luật không chính xác, một doanh nghiệp chân chính có thể trở thành nạn nhân của một vụ tranh chấp.

Ai cũng muốn sống trong một quốc gia có nền văn minh pháp luật, ai cũng muốn pháp luật bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của mình.

Thủ tướng đã nói về sự cốt tử của quản lý điều hành là phải đúng pháp luật, và đó cũng là mong muốn của người dân. Mong lắm thay.

Trần Quí Thanh

Link bài: Thủ tướng: Rất nguy nếu điều hành bằng thói quen phi pháp luật

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *