Tân Hiệp Phát không ngừng nâng cao chất lượng “thoả mãn khách hàng”

Lê Đình Lâm/ Tin THP

Hội thảo “Thỏa mãn khách hàng” – Tháng 03/2018.

Ngày 15/3, tại hội trường lầu 4 Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã diễn ra hội thảo “Thỏa mãn khách hàng”. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhằm mục đích thảo luận về các vấn đề và giải pháp nâng cao thỏa mãn khách hàng nội bộ.

Hội thảo tháng 3/2018 với sự tham gia của 5 nhóm , bao gồm Governance & Services, Procure to pay, Asset management, Forecast to stock  và Order to cash. Tại đây các nhóm đã cùng nhau trình bày các vấn đề cần giải quyết cũng như đưa ra giải pháp để nâng cao sự thỏa mãn khách hàng nội bộ cũng như khách hàng bên ngoài.

Các quản lý cùng nhau bàn bạc, thảo luận …

Đặc biệt tại hội thảo lần này format chương trình đã có sự thay đổi rõ rệt và nhận được nhiều ý kiến tích cực. Cách trình bày đã được cải tiến để thông tin đến gần với mọi người hơn để ai cũng có thể tham gia góp ý nếu cần.

… Và đưa ra ý kiến phản hồi

Sau khi các nhóm trình bày, các thành viên – đồng thời cũng là khách hàng nội bộ sẽ có thể trực tiếp phản hồi các trải nghiệm dịch vụ sau khi đã thay đổi.

Ngoài ra, mọi người có thể đóng góp ý kiến, những vẫn đề còn chưa hài lòng thông qua hệ thống trực tuyến RCS trên portal. Trên hệ thống này các nhóm cũng sẽ trình bày về : Các vấn đề đã giải quyết, các vấn đề đang chờ xử lý, các việc cần làm và ai sẽ là người xử lý để mọi người tiện theo dõi.

Ông Đoàn Việt Dũng – Giám đốc khối Logistic phát biểu tại cuộc họp

Hội thảo “Thỏa mãn khách hàng” là một trong những hoạt động thường xuyên của tập đoàn Tân Hiệp Phát nhằm nâng cao thỏa mãn khách hàng nội bộ thông qua sự kết nối các phòng ban làm việc với nhau để cải tiến dịch vụ.

Nguồn: Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát
Link bài: Tân Hiệp Phát không ngừng nâng cao chất lượng “thoả mãn khách hàng”
(https://www.thp.com.vn/thp-family-pool-khong-ngung-nang-cao-chat-luong-thoa-man-khach-hang)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *