Tân Hiệp Phát triển khai ‘Big clean day’ – Thực hành 5S

Lê Châu/ Tin THP

Theo thông tin tại buổi truyền thông về nội dung sửa đổi trong chính sách thực hành 5S, Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ cung cấp nguồn lực thực hiện Ngày Tổng Vệ Sinh Toàn Công Ty (Big clean day) 2 lần/năm vào thời điểm gần Tết Nguyên Đán và Ngày môi trường (5/6) hàng năm, song song với việc dọn dẹp vệ sinh 5S 1 giờ/quý ở tất cả các khối phòng ban tại Công ty.

Đại diện các khối phòng ban nghe phổ biến “Big clean day”

Bên cạnh những thay đổi về tên chính sách, mục đích, phạm vi, các thuật ngữ, định nghĩa và danh sách phân phối, trách nhiệm chung của các thành viên trong công ty cũng có những điểm mới.

Cụ thể:

Bên cạnh đó, nhiều quy định, trách nhiệm chung của từng đề mục 5S, sắp xếp các vật dụng cũng có một số thay đổi cần chú ý. Nội dung thay đổi, chỉnh sửa được cập nhật trên quy định mới ở hệ thống portal.

Đại diện các khối phòng ban nghe phổ biến “Big clean day”
5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (整理 Sàng lọc), Seiton (整頓 Sắp xếp), Seiso (清掃 Sạch sẽ), Seiketsu (清潔 Săn sóc), và Shitsuke (躾 Sẵn sàng).

Xem sơ đồ 5S:

Nguồn: Bản tin THP
Link bài: Tân Hiệp Phát triển khai ‘Big clean day’
(https://www.thp.com.vn/tan-hiep-phat-trien-khai-big-clean-day-ngay-tong-ve-sinh-toan-cong-ty/)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *