Thuốc gì chữa bệnh thị phi?

Đại Kỷ Nguyên
 
Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu! Đáng sợ, đáng sợ!’. Vậy xin hỏi: có thuốc chữa thị phi không?
NGUỒN: Theo Trang Đại Kỷ Nguyên
Link bài: Thuốc gì chữa được bênh thị phi?
(https://www.dkn.tv/video/thuoc-gi-chua-benh-thi-phi)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *