Tổng kết diễn đàn Thỏa mãn khách hàng 2018

Lê Châu/ Tin THP
Các thành viên chia sẻ trải nghiệm của mình tại Diễn đàn Thỏa mãn khách hàng nội bộ.
—–

Diễn đàn Thỏa mãn khách hàng nội bộ trong suốt một năm qua không chỉ để lại những trải nghiệm tốt ở góc độ ghi nhận, giải quyết và cải tiến các dịch vụ nội bộ, mà đây còn là một sân chơi giá trị cho các thành viên Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Cùng nhìn lại những dấu ấn của diễn đàn Thỏa mãn khách hàng trong năm 2018.

Tại Diễn đàn, các khối phòng ban được thành 5 nhóm gồm: Nhóm Order to cash, Nhóm Procure to pay, Nhóm Asset management, Nhóm Forecast to stock và Nhóm Governance and Service. Tại đây các trưởng nhóm sẽ trình bày các vấn đề cần giải quyết, đồng thời nêu ra giải pháp để nâng cao sự thỏa mãn khách hàng nội bộ. Với nội dung thảo luận trên các nhóm đã cùng nhau đưa ra các vấn đề để mổ xẻ, tranh luận nhằm đi đến cách giải quyết tốt nhất. Đặc biệt việc đưa vào văn hóa góp ý, phản ánh đã tạo nên bầu không khí tranh luận sôi nổi, vấn đề được nhìn nhận đa chiều, khách quan hơn, góp phần thực hiện giá trị cốt lõi tốt hơn.

Tham dự tại diễn đàn, chị Trần Ngọc Bích, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Diễn đàn Thõa mãn khách hàng nội bộ đã giữ được không khí đó là chúng ta không phải là một tập thể chỉ trích những vấn đề chưa làm đúng, mà mọi người bước vào đây để nói lên những vấn đề cần cải tiến. Với tinh thần là khơi gợi khả năng lãnh đạo của các thành viên”.

Chị Trần Ngọc Bích (áo trắng), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Chú Đoàn Việt Dũng, người dẫn dắt và duy trì bầu không khí tích cực của Diễn đàn Thỏa mãn Khách hàng nội bộ

Tổng kết các số liệu của Diễn đàn Thỏa mãn Khách hàng nội bộ 2018

Nội dung Tổng kết Order to cash Procure to pay Forecast to stock Asset Management Governance and Service
Tổng số issue đã nhận được 163 22 23 28 23 67
Tổng số issue đã giải quyết 115 11 29 18 17 50
Tổng số issue đang giải quyết 48 11 4 10 6 17
Tổng số quy trình, chính sách đã được cả tiến   4   6 8 22

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tạo ra sân chơi cho vai trò dẫn dắt nhóm của các thành viên. Từng thành viên của nhóm mình thay phiên chịu trách nhiệm dẫn dắt các chủ đề của mỗi tháng. Chú Đoàn Việt Dũng, leader của Diễn đàn CSI, chia sẻ: “Khi các leader được dẫn dắt nhóm theo phong cách của mình như vậy sẽ tránh sự nhàm chán thay vì để một người làm như trước đây”.

 

5 trưởng nhóm

Kết thúc diễn đàn, 5 nhóm trưởng và các thành viên đã cùng cam kết hoàn thành các vấn đề đang giải quyết và đồng thuận với nhiều điểm mới sẽ được triển khai trong năm 2019, trên nền tảng của dự án Up Your Service.

NGUỒN:  Theo Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát
Link bài: Tổng kết diễn đàn thoả mãn khách hàng...
(https://www.thp.com.vn/tong-ket-dien-dan-thoa-man-khach-hang-2018/)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *