Trần Uyên Phương: Truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp gia đình rất quan trọng

BSA Channel

Theo nữ doanh nhân Trần Uyên Phương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nếu bản thân các thành viên trong gia đình còn không thể giao tiếp thì sẽ rất khó khăn với các thành viên khác trong doanh nghiệp. Vì thế truyền thông trong doanh nghiệp gia đình rất quan trọng.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *