Quản lý xử lý chiến thuật, quản trị xây dựng chiến lược

Trần Quí Thanh 

Nguồn hình: Internet

—–

Chú Thanh kính mến!

Lâu quá rồi tụi cháu không viết thư cho chú, bữa nay vợ chồng cãi nhau mới nhớ đến chú. Hi Hi….

Tụi cháu cãi nhau về chuyện quản trị và quản lý khác nhau ra sao. Cãi cả ngày, lấn sang đêm vẫn không ai chịu ai. Cuối cùng nhất trí viết thư hỏi chú đây.

Chú trả lời tụi cháu nha chú.

Cảm ơn chú nhiều nhiều.

Thu Cúc – Tiến Dũng (Nha Trang): cucdung11@gmail.com

—–

Thu Cúc – Tiến Dũng mến!

Về hai khái niệm quản lý và quản trị, không phải chỉ các cháu cãi nhau, mà nhiều người cũng tranh luận nữa đó. Có người sử dụng quản lý, có người sử dụng quản trị, có người cho rằng hai khái niệm này giống nhau.

Ngôn ngữ có tính võ đoán, bỗng dưng sinh ra, dùng dần thành quen. Nhưng đối với hai khái niệm này, ngoài chuyện sử dụng quen để hiểu một phần nào đó trong giao tiếp mang tính tạm thời, nó còn có ý nghĩa mang tính thuật ngữ trong quản trị kinh doanh, trong lý luận về học thuật. Cho nên cần phân biệt rõ ràng cháu ạ.

Có nhiều định nghĩa về hai khái niệm này, còn chú đúc kết trong quá trình quản trị doanh nghiệp, cộng thêm với nghiên cứu sách vở, chú chia sẻ để hai cháu tham khảo.

Trước hết, hai khái niệm này có phần giao thoa với nhau, trong quản trị có quản lý. Tuy nhiên, khái niệm quản trị rộng hơn quản lý. Cấp độ của quản lý là thấp và trung, còn quản trị là cao cấp. Cho nên trong công ty, tập đoàn, ở các bộ phận thì gọi là trưởng ban, hay giám đốc giữ vai trò quản lý, nhưng bộ máy cao nhất gọi là hội đồng quản trị.

Trong bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, người được giao nhiệm vụ từng bộ phận. Người đó làm đúng chức trách, tuân thủ theo quy định, đó gọi là quản lý.

Còn quản trị là xây dựng toàn bộ hệ thống đó, có tính hợp lý, khoa học, chọn được người giỏi để đặt đúng vào trong từng bộ phận của hệ thống, tạo các nguồn lực để hệ thống vận hành tốt.

Quản lý làm tốt công việc của mình được giao, vận hành đúng quy trình. Quản trị suy nghĩ để tạo ra quy trình mới, thay đổi không ngừng. Quản lý là thi hành công việc, còn quản trị là đưa ra quyết định để cho các cá nhân, tổ chức thi hành.

Quản lý là xử lý những vấn đề chiến thuật, thực hiện các mục tiêu cụ thể, ngắn hạn. Quản trị là vạch ra chiến lược, xây dựng các chính sách, thiết kế các khung quy tắc của doanh nhiệp, đặt ra các mục tiêu chung, kế hoạch dài hạn, phát triển bền vững.

Quản lý là thực hiện công việc có tính hạn định về không gian và thời gian. Quản trị là mở rộng nó ngoài không gian của nhà máy, công ty, ngoài thời gian làm việc theo quy định. Nó là thường xuyên, thường trực.

Đối tượng của quản lý là người lao động trong bộ phận, trong dây chuyền, trong nhà máy, trong công ty, còn đối tượng của quản trị là các đối tác, cổ đông…

Quản lý nhìn hoạt động bảo đảm các quy tắc, quy định nội bộ. Quản trị xây dựng các quy tắc, chiến lược dựa trên chủ trương, cơ chế và chính sách pháp luật của nhà nước.

Trên đây là một vài gạch đầu dòng rất cơ bản về quản lý và quản trị, hai cháu tham khảo thêm ở các kênh khác để hiểu sâu thêm nhé.

Chúc thành công.

Trần Quí Thanh

(Hãy viết thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *