Truyền thông ‘Quan điểm quản trị’ của Tân Hiệp Phát cho nhân viên mới

Lê Châu/ Tin THP
 
Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích truyền thông về quan điểm quản trị cho nhân viên mới

Nhằm truyền đạt về quan điểm quản trị của Ban lãnh đạo Tân Hiệp Phát, Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích đã có buổi truyền thông với nhân viên Tân Hiệp Phát vào ngày 8/10/2018.  Tại buổi truyền thông có gần 100 thành viên Tân Hiệp Phát đa số ở cấp nhân viên, chuyên viên mới vào làm ở công ty từ 2-3 tháng. Buổi chia sẻ đã mang đến nhiều giá trị cho các thành viên tham gia.

Quan điểm quản trị tức là cách vận hành, quản lý, tổ chức công ty. Theo đó, Tân Hiệp Phát có 13 quan điểm lõi và 6 quan điểm chung, bao gồm:

 • Quan điểm chung
 • Trách nhiệm bảo vệ thương hiệu và hình ảnh công ty.
 • Quan điểm là mọi thành viên đều có trách nhiệm đảm bảo an ninh thông tin cho công ty bắt đầu từ vị trí của mình.
 • Quan điểm về làm việc theo mục tiêu cho từng cá nhân.
 • Quan điểm về mỗi nhân viên phải có kế hoạch làm việc cá nhân.
 • Quan điểm về báo cáo.
 • Quan điểm về kiểm toán.
 • Quan điểm về thưởng – xử lý vi phạm.
 • Quan điểm về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên công ty.
 • Quan điểm về nghĩa vụ và quyền lợi của các cấp trong công ty liên quan đến việc thiết lập và vận hành quy định của công ty.
 • Trách nhiệm đảm bảo tất cả các công việc phải được giải quyết trong thời gian nghỉ phép hoặc đi công tác bên ngoài.
 • Quan điểm về liên tục cải tiến và công cụ cải tiến.
 • Khiếu nại.
 • Đúng người và đúng việc.
 • Trách nhiệm khi giao nhận nhiệm vụ.
 • Xem xét khi đánh giá nhân viên không đạt kết quả.
 • Cho nhân viên cơ hội.
 • Trách nhiệm giải trình.
 • Nguyên tắc phản hồi.

 

Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích trao đổi về “tầm nhìn” và “sứ mệnh”

Bằng cách giải thích các quan điểm, quy định, quy trình của công ty thông qua những video minh họa và những tình huống thực tế trong công việc. Giúp nhân viên mới có thể nắm rõ và hiểu về những quyền lợi và trách nhiệm tại vị trí của mình.

Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích chia sẻ rằng Ban lãnh đạo Tân Hiệp Phát luôn tạo một môi trường làm việc minh bạch, công bằng cho tất cả nhân viên. Việc khen thưởng và ghi nhận sự đóng góp của từng thành viên theo đúng năng lực, từ đó tạo nên sự gắn kết, đoàn kết của tập thể thành viên Tân Hiệp Phát.

Bên cạnh đó, chị Bích cũng chia sẻ về cách hành xử của nhân viên Tân Hiệp Phát theo 7 giá trị cốt lõi của công ty.

NGUỒN: Theo Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát
Link bài:Truyền thông ‘Quan điểm quản trị’….
(https://www.thp.com.vn/truyen-thong-quan-diem-quan-tri-cua-tan-hiep-phat)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *